Duurzaamheid

Bij duurzaam slopen wordt voor aanvang geïnventariseerd welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen. Bijvoorbeeld voor direct hergebruik (1 op 1) in bestaande en nieuwe projecten of na sortering geschikt zijn om aangeboden te worden bij erkende afvalverwerkingsbedrijven ter recycling. Sloopmeesters onderneemt op maatschappelijk verantwoorde wijze.