Sloopmeesters

 

Sloopmeesters is een jong sloopbedrijf waarbij milieu, veiligheid en gezond werken voorop staat, maar ook precisiesloop en hergebruik van vrijkomende materialen. Volgens een vooraf opgesteld werkplan wordt getracht de opdrachtgever en de omgeving zoveel als mogelijk te ontlasten. Sloop is toch vaak een ingrijpende ontwikkeling voor de omgeving.Door een nauwkeurige voor-opname van het project kunnen wij een gedetailleerd plan van aanpak (sloopveiligheidsplan) opmaken, waarin de eisen (en wensen), maar vooral de project-specifieke risico’s zijn omschreven.